(1)
da Silva-Lopes, I. A representação Do Rural Na televisão Pública Brasileira || The Rural Representation in Brazilian Public Television || La representación De Lo Rural En La televisión Pública brasileña. Razón y Palabra 2017, 20, 105-119.